El distintiu

El distintiu de Varietat local té com a objectiu identificar i diferenciar les varietats locals, promocionant i fent valdre la qualitat i territorialitat del producte per tal de fomentar la protecció i conservació d’aquestes varietats com a patrimoni cultural de Mallorca.

Productes que poden rebre el distintiu

Material vegetal: llavors, planters, arbres.
Producte fresc: verdura, fruita, etc.
Producte transformat: confitures, envinagrats, rebosteria, etc.

Alguns sinònims de varietat local són: varietat tradicional, varietat o casta antiga, varietat pagesa...

Qui pot utilitzar el distintiu

Sector producció: la pagesia que sembra les varietats locals.
Sector transformació: la pagesia i petits empresaris que transformin la seva producció.
Sector comercialització i serveis: les botigues i magatzems que comercialitzin varietats locals (material vegetal, producte fresc o producte transformat).

Agents actuals

Els que han tirat endavant el projecte pilot.

Són els que produeixen llavor de varietat local: l’Associació de Varietats Locals com a entitat multiplicadora i elaboradora de llavor de varietat local i ecològica, així com els establiments comercialitzadors d’aquestes.

També són Planters i Ornamentals Nicolau, l’empresa Agromart Balear i Pagesos Ecològics de Mallorca S. Coop., com a productors de material vegetal i producte fresc de varietats locals.